Yrkesfiskaren Salteriet Byviken förlorade mot Livsmedelsverket i förvaltningsrätten
I februari år 2018 beslutade Livsmedelsverket att Salteriet Byviken AB i Obbola skulle betala 10 000 kronor i årlig kontrollavgift, motsvarande en kontrolltid på 8 timmar. Bolaget tyckte det var orimligt och överklagade. Året innan hade bolaget betalat men fick trots det ingen kontroll över huvud taget. I dagarna kom domen.
– Jag undrar vad jag betalar för. Det är helt omöjligt att det tar så lång tid, säger Nils-Erik Sjöström som driver Salteriet Byviken AB.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20