la89
Invuxet horn gav ynka 5 000 kronor i böter
KOMMENTAREN Att låta ett horn växa in i huvudet på ett djur är bland det vidrigaste en djurbonde kan göra mot sina djur. Ändå sker det runt om i landet. När fallen upptäcks blir de i regel åtalsanmälda. Men straffet kan vara löjligt lågt. VARNING FÖR STARKA BILDER!
Omaskerad bild finns på FoodMonitorPlus.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: Det aktuella lammets huvud. FoodMonitor har maskerat bilden av hänsyn till känsliga personer. Foto: Livsmedelsverket.

t20