kIMG 1499
Svenskt Kött: kött ökar trots innerstadsjournalisternas bondeskam
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: HÅKAN FRISELL (för användning av bilder kontakta redaktionen @ foodmonitor.se).

t20