k29
EU utreder suspekta transporter av kött från Lettland till Sverige
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilderna: suspekt transport av kött från Lettland till Sverige. Foto: EU-kommissionen.

t20