j21
Olaglig försäljning av kött i Jönköping – BILDSPECIAL
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Jönköpings kommun.

t20