slakt81
Kalkoner utsattes för onödigt lidande – men du får inte reda på vad som hänt dem
Den 2 september konstaterade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Adelsåsen Produktion AB i Stora Levene att kalkoner utsatts för onödigt lidande. Både Livsmedelsverket och Länsstyrelsen Västra Götaland har sekretessbelagt många uppgifter och alla bilder i ärendet.
”Fåglarna har blivit utsatta för onödigt lidande i stallet och i samband med transport”, skriver OV enligt en text i en anmälan som inte maskerats.
/FoodMonitor
Bilden: Livsmedelsverkets maskering av den aktuella kontrollrapporten.

t20