k57
Sår vid ögon på två nöt till Gotlands Slagteri
Två nöt som tidigare denna vecka ankom till slakteriet Gotlands Slagteri AB i Visby hade sår vid ett av sina ögon. Detta upptäckte en officiell veterinär, OV, på plats som anmält händelsen till länsstyrelsen.
”Vid levandedjursbesiktning av nötkreatur inför slakt på Gotlands Slagteri AB den 26:e september 2019 observerades två ungtjurar med sårskador”, skriver OV.
Så här beskriver OV skadorna:
”… (den ena ungtjuren) hade färskt sår över vänster öga. Såret hade en horisontell riktning och var cirka 4 centimeter långt, cirka 1 centimeter brett, och cirka 2 centimeter djupt”
”… (den andra ungtjuren) hade färskt sår över höger öga. Såret hade horisontell riktning och var cirka 4-5 centimeter långt, cirka 1 centimeter brett, och 1.5 centimeter djupt”
Enligt OV kunde såren ha uppstått hos den aktuella djurbonden, under inlastningen, eller under transporten.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20