Konsument anmäler snusk i köttbutik i Göteborg
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20