Sodexo och Försvarsmakten tecknar avsiktsförklaring
Måltidsbolaget Sodexo meddelar att man tecknat en avsiktsförklaring med Försvarsmakten. Tanken är att stärka kompetens- och personalförsörjningen för båda parter.
”Genom det nya samarbetet vill Sodexo underlätta för sina anställda att även ha ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten, samtidigt som Försvarsmakten vill stödja Sodexos rekrytering av medarbetare med militär bakgrund”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
”Att samarbeta med andra arbetsgivare och organisationer är viktigt för att Försvarsmakten ska lyckas med personalförsörjningen. Samarbetet med Sodexo, som är en stabil och välkänd arbetsgivare, kan erbjuda många av våra duktiga medarbetare en spännande och utvecklande karriär samtidigt som de kan tjänstgöra hos oss på deltid. De meritvärden och yrkeskompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbar på arbetsmarknaden”, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör, enligt pressmeddalandet.
/FoodMonitor
Foto: FoodMonitor.

t20