Tillverkare undersöker hur bioplast gjord av lignin kan godkännas för kontakt med livsmedel
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20