k23
Livsmedelsverket ansöker om utdömande av vite mot Kronfågel
Livsmedelsverket har denna vecka ansökt om att förvaltningsrätten ska döma ut ett vite på 50 000 kronor mot kycklingslakteriet Kronfågel i Valla. Dessutom påstår myndigheten att flera tidigare liknande försök att få viten utdömda misslyckats då slakteriet inte kunnat delges.
”Med anledning av de risker för människors hälsa som företagets underlåtelse medför ansöker Livsmedelsverket om att förvaltningsratten dömer ut vite i enlighet med vitesförelaggandet”, skriver Livsmedelsverket i ansökan som denna vecka skickats till Förvaltningsrätten i Uppsala.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20