Uppgifter om snusk på MAX i Ronneby – bolaget vidtar åtgärder
Den senaste tiden har det kommit in allvarliga klagomål om snusk på en restaurang i Ronneby som tillhör kedjan MAX. En konsument skriver i en anmälan att det är ”fruktansvärt smutsigt och dålig matsäkerhet”. Kommunen har varit på besök och upptäckt avvikelser. Bolaget meddelar att man vidtagit åtgärder.
”Rengöring är en grundläggande faktor för bra livsmedelshantering och vi har brustit i våra rutiner på Ronneby. Vi tar detta på stort allvar. Avvikelserna åtgärdades direkt efter besöket och en åtgärdsplan skickades till den lokala kontrollmyndigheten den 10 oktober, direkt efter att vi mottagit rapporten”, skriver Izabela Valnell, matsäkerhetsansvarig MAX Burgers, i ett mejl till FoodMonitor.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20