aDSC 0876
Cancerläkare: det borde utredas om alkoholfritt öl ska märkas med acetaldehydhalt
Alkoholfritt öl, som ofta beskrivs som mindre farligt än vanligt öl, kan också innehålla cancerogenen acetaldehyd. En cancerläkare i Lund vill nu att Livsmedelsverket utreder hur farligt detta är och om förpackningar bör märkas med acetaldehydhalt.
Cancerläkaren: "Så den giftiga substansen finns i det som folk tror är sunt och ofarligt."
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.

t20