eDSC 0107
Man greps när han åt medhavd mat på Espresso House i Trelleborg
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: FoodMonitor.

t20