Livsmedelsverket nekar Aftonbladet uppgifter om veterinärer på slakterier
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20