Personal på Svenska Köttföretagen skadad
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20