kIMG 2008
Konsument orolig över hur Wayne´s Coffee hanterar produkter med gluten i – bolaget medger fel och har vidtagit åtgärder
En konsument, som har en dotter som lider av celiaki, har i dagarna vänt sig till Livsmedelsverket med sin oro över hur kaffekedjan Wayne´s Coffee hanterar produkter med gluten i. Bolaget medger fel och meddelar att man vidtagit åtgärder.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: den aktuell verksamheten i Karlstad. Foto: HÅKAN FRISELL.

t20