la73
Qibbla halal kött AB förbjuds att återta kött från butiken Storlien Food handel AB
Livsmedelsföretaget Qibbla halal kött AB i Järfälla har enligt uppgift frågat Livsmedelsverket om man kan få lov att återta fryst kött från butiken Storlien Food handel AB i Storlien. Det har fått Livsmedelsverket att i dagarna lägga ett förbud mot Qibbla halal kött AB som gäller det köttet.
”Bolaget Storlien Food handel AB är belagt med förbud för livsmedelshantering sedan en månads tid på grund av allvarliga brister i företagets rutiner for hygien och spårbarhet”, skriver Livsmedelsverket i dagarna i sitt beslut.
”Qibbla halal kött AB har tidigare sålt ett parti fryst kött till Storlien Food Handel AB, som nu finns kvar på anläggningen i Storlien. Qibbla halal kött AB har nu ställt en fråga till Livsmedelsverket om köttpartiet kan återtas till Qibbla halal kött ABs lokaler för att sälja köttet vidare till andra företag.”
Enligt Livsmedelsverket kan det emellertid inte säkerställas att köttpartiet har hanterats och förvarats på ett sätt som uppfyller lagstiftningens krav vid Storliens Food Handel ABs lokaler. Myndigheten anser inte heller att det är säkert att ta tillbaka det aktuella köttpartiet till Qibbla halals ABs lokaler. Därför har myndigheten alltså lagt ett förbud.
Åre kommun har enligt uppgift hittat många brister i den verksamhet som Storlien Food Handel AB bedriver. Bland annat har förbud i dagarna lagts mot Storlien Food Handel AB att släppa ut livsmedel på marknaden som kommer från företaget Muslim Halal Kött AB i Surte. Detta efter det att myndigheten ska ha upptäckt allvarliga avvikelser i kylkedjan.
Det ska även finnas många andra brister i Storlien Food Handel AB:s hantering av livsmedel. FoodMonitor har fått ta del av bland annat en film som enligt uppgift visar en levande insekt i en förpackning med livsmedel i bolagets butik i Storlien.
la82
Bilder från kommunen visar enligt uppgift också på allvarliga brister i förvaringen av livsmedel i en transportbil.
HÅKAN FRISELL
Foto: Åre kommun.

t20