slakt32
De två suggorna
Suggor med knölar på benen levererades nyligen till ett svenskt slakteri.
(Filmsekvenserna är de som OV bifogat en anmälan till länsstyrelsen. FoodMonitor har gjort klipp i sekvenserna och tagit bort vissa delar /red).
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20