Skakande ungko avvisad från slakt – misstanke om BSE
En ungko som ankommit till ett svenskt slakteri har enligt uppgift uppvisat centralnervösa symtom. Nu har prover tagits som ska analyseras med avseende på den fruktade sjukdomen BSE.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20