Mejeri i Norrköping kan inte säkerställa spårbarhet
Livsmedelsverket har denna månad förelagt mejeriet ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20