Djurens Rätt begär överprövning av åklagares löjeväckande beslut
KOMMENTAREN Som FoodMonitor rapporterat om tidigare så noterade Livsmedelsverkets officiella veterinärer, OV, att det under år 2018 kom in 1 800 kycklingar om dagen med brutna vingar till slakteriet Guldfågeln i Mörbylånga. Djurrättsorganisationen Djurens Rätt anmälde i april Guldfågeln AB för brott mot djurskyddslagen gällande de brutna vingarna.
Men en åklagare lade nyligen ner förundersökningen och skrev i ett löjeväckande beslut att ”hanteringen av slaktkycklingar på Guldfågeln är en fabriksartad hantering som egentligen går emot djurskyddslagstiftningen som är individbaserad. Hanteringen är dock accepterad av myndigheter”.
Enligt åklagaren har Guldfågeln visat att deras verksamhet ”trots allt är en av de bästa i landet och mycket bättre än övriga länders hantering”.
Djurens Rätt vill nu alltså få beslutet överprövat.
– Det borde vara självklart att lagen ska gälla lika för alla, men detta visar att så inte är fallet. Att åklagaren säger att hanteringen av kycklingarna strider mot djurskyddslagen men trots det lägger ner förundersökningen är anmärkningsvärt. Det visar att den svenska djurskyddslagen gör undantag för djur som på pappret ska skyddas mot onödigt lidande, men som kan skållas levande och hanteras ovarsamt utan konsekvenser. Därför skickar vi nu in en överprövning, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande på Djurens Rätt, enligt ett pressmeddelande.
Nu kommer en högre åklagare att pröva saken. Förhoppningsvis blir det någon som har bättre kunskap om djurskyddsärenden.
HÅKAN FRISELL
Fakta:
"En överprövning innebär att ett åklagarbeslut granskas av en högre åklagare, överåklagare/vice överåklagare. En överprövning kan leda till att ett beslut ändras eller att det bedöms vara korrekt och därför inte ändras. Undantagsvis kan beslut också överprövas av riksåklagaren", skriver Åklagarmyndigheten på sin webbplats.
LÄS OCKSÅ: 1 800 kycklingar med brutna vingar per dag på Guldfågeln

t20