Kina20
Läkemedelsverket kan komma att informera Kina om journalister
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Läkemedelsverket nyligen skrivit på ett nytt Memorandum of Understanding, MOU, med sin motsvarighet i Kina. I dokumentet står att parterna ska informera varandra omedelbart om alla ansträngningar som görs av rättsligt eller lagstiftande mandat för att erhålla icke-offentlig information. Det kan enligt Läkemedelsverket bland annat innebära att man berättar för Kina om journalister begär att få ta del av den typen av handlingar.
Handläggare på Läkemedelsverket: – Det finns en möjlighet att informera om det är något. Till exempel ett mål i domstol som handlar om utlämnande av allmän handling där den andra parten är involverad.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20