kIMG 0677
Omfattande problem med gnagare stängde pizzeria
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Karlstads kommun.

t20