horn20
Inväxt horn upptäckt på Skövde slakteri
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20