k87
Professor på SLU: Ingen vet hur många dräktiga djur som slaktas
FoodMonitor följer hur många högdräktiga djur som olagligen skickas till slakt varje år i Sverige. Uppgifterna får vi från Livsmedelsverket och länsstyrelsen. Men hur många dräktiga djur slaktas lagligen? Vi ställde frågan till Lotta Berg som är professor på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
”Det korta svaret är att det är det ingen som vet, eftersom det inte aktivt undersöks. Livmödrar hos slaktade djur öppnas ju normalt inte, vilket innebär att tidiga dräktigheter över huvud taget inte upptäcks – under första tredjedelen av dräktigheten är ju embryona/fostren rätt små. Enda gången man i samband med slakt öppnar en livmoder är om man misstänker någon sjukdom med livsmedelshygienisk relevans, eller om man misstänker att djuret är så högdräktigt att transporten till slakt skett i strid med bestämmelserna i transportförordningen. Hur lång tid före slakt ett djur får transporteras beror på djurarten. Begreppet högdräktig är inte formellt definierat, utan det som anges är max antal dagar före förlossningen som djuret får transporteras. För nötkreatur gäller till exempel 28 dagar före beräknad förlossning som gräns för transport, medan relativt högdräktiga djur alltså får transporteras fram till dess. Att slakta djur som passerat transportdatum är i sig tillåtet, men det görs i praktiken ytterst sällan om det inte handlar om nödslakt/avlivning på gård”, skriver hon i ett mejl till FoodMonitor.
Frågan ställdes på sin spets efter det att en djurbonde i Örebro län nyligen ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden till vänster: kalv från ko som bedömts vara högdräktig och passerat 90 procent av dräktighetstiden. Bilden till höger: kalv från ko som inte bedömts ha passerat 90 procent av dräktighetstiden. Grafik: FoodMonitor. Foto: Livsmedelsverket.

t20