Personal på Fazer brännskadades på Bodens Garnison
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20