Skänkvagn gled ur säkerhetsanordning på Ingelsta Kalkon
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20