Kaffesugen kund tilltvingade sig kaffe på Stora Coop i Örnsköldsvik
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20