slIMG_0408
Livsmedelsverket skickade fler ärenden till Förvaltningsrätten i Uppsala
Förra året skickade Livsmedelsverket 107 ärenden som gällde bland annat ansökningar om viten och överklaganden av beslut till Förvaltningsrätten i Uppsala. Det är 16 fler än föregående år. Enskilt flest ärenden förra året, 13 stycken, handlade om skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara. På andra plats förra året kom slakteriet Ello i Lammhult AB i Lammhult med 6 ärenden. På delad tredjeplats kom slakteriet A J Dahlberg Slakteri AB i Brålanda och slakteriet Kronfågel AB med säte i Stockholm med vardera 5 ärenden.
Totalt handlar det om 285 ärenden sedan år 2017. Sett till den perioden hade Håkantorp Slakteri AB flest ärenden, 16 stycken. Antalet ärenden som gällde det slakteriet ökade alltså kraftigt förra året. Som FoodMonitor berättat om tidigare så handlar det bland annat om viten för smutsiga transportburar. Därefter kommer slakteriet KLS Ugglarps AB med 14 ärenden och sedan slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala med 12 ärenden.
(Källan till statistiken är Förvaltningsrätten i Uppsala)
/FoodMonitor
Här är en del av skörden av de aktuella ärendena som FoodMonitor tidigare rapporterat om:
LÄS OCKSÅ: Ny ansökan om vite för snusk på Håkantorp slakteri
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket ansöker om utdömande av vite mot Håkantorp slakteri
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket ryter till – igen – ansöker om ännu ett utdömande av vite mot Håkantorp slakteri
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket ansöker om utdömande av vite mot Kronfågel
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket återkallar ansökan om utdömande av vite mot Knorrevången
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket förelägger Elisedals Chark AB att rätta till hygienbrister – löpande viten på 200 000 kronor hotar
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket ansöker om utdömande av nytt vite mot Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Håkantorp slakteri döms att betala 25 000 kronor i vite för smutsiga burar
LÄS OCKSÅ: Ansökningar om utdömande av viten mot Håkantorp Slakteri för smutsiga burar
LÄS OCKSÅ: Gårdsslakteri i Kalmar län döms att betala 10 000 kronor i vite
LÄS OCKSÅ: KLS Ugglarps döms att betala sex viten
LÄS OCKSÅ: Slarvig vitesansökan mot KLS Ugglarps saknade grund
LÄS OCKSÅ: Domar: Lövsta kött förpliktigas att betala viten till staten på 60 000 kronor
Bilden: Håkantorp Slakteri. Foto: HÅKAN FRISELL.

t20