c32
2019-nCoV: Livsmedelsverket har inte kartlagt hur beroende Sverige är av insatsvaror från Kina
Livsmedelsverket har i dagarna fått frågor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om hur läget kan se ut om vi i Sverige skulle få ”en viss smittspridning” av coronaviruset 2019-nCoV. Livsmedelsverket bedömer att det är osannolikt att smittspridning kan ske via livsmedel. Samtidigt avråder man i en sådan situation från konsumtion av rått kött och opastöriserad mjölk. Livsmedelsverket uppger också att man inte vet hur beroende svensk livsmedelsproduktion är av insatsvaror från Kina.
”I dagsläget finns inget som tyder på att viruset kan spridas till människor via livsmedel och dricksvatten. Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, bedömde den 29 januari att spridning via intag av livsmedel är osannolik. ECDC konstaterar att det inte finns några rapporter om spridning av 2019-n-COV via livsmedel och att det därför inte finns några bevis för att livsmedel som importerats till EU via Kina, i enlighet med gällande lagstiftning, skulle utgöra ett hot mot människors hälsa”, skriver Livsmedelsverket.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden till vänster: 2019-nCoV. Foto: CDC/ Alissa Eckert, MS. Bilden till höger. Foto: Livsmedelsverket.

t20