c29
Svenska myndigheter behöver skruva upp arbetet med 2019-nCoV
LEDARSTICK Oron i det svenska samhället ökar nu i takt med spridningen av coronaviruset 2019-nCoV i världen. Det finns uppgifter att personer med asiatiskt utseende behandlas med misstänksamhet. Det är horribelt. Folk är till och med oroliga över en båt från Kina som snart ska anlända Stockholm.
Den information om 2019-nCoV som finns på MSB:s sajt eller på sajten krisinformation.se räcker inte.
En person skrev i dagarna till Myndigheten för samhälsskydd och beredskap, MSB, och undrade om myndigheten säljer skyddsmasker till barn eller var man annars kan få tag på sådana. En person undrade till och med om FoodMonitor säljer masker. Det gör vi inte.
Framför allt Folkhälsomyndigheten, som samordnar mycket av Sveriges agerande för skydd mot smittan, tycks vara uselt förberedd på att informera allmänheten. Förutom att deras pressekreterare tidigare slängde på luren när de fick frågor om masker så är informationen på deras sajt rörig och otillräcklig.
Det finns inte ens en räknare på sajten som visar antal fall och spridning av 2019-nCoV. Den informationen får många istället från notoriskt dåliga källor i dagspressen.
Det finns emellertid bra internationella källor till detta:
LÄS OCKSÅ: Coronavirus 2019-nCoV Global Cases by Johns Hopkins CSSE
LÄS OCKSÅ: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
LÄS OCKSÅ: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Folkhälsomyndigheten är också ökänd för sin arrogans och tendens att ”hantera” allmänheten. Misstag har gjorts tidigare när det gäller folkhälsan. Många misstror därför myndigheten. Om det blir ett riktigt skarpt läge med 2019-nCoV så kan nog Folkhälsomyndigheten inte räkna med att deras rekommendationer får det genomslag bland svenskarna som önskas.
Livsmedelverket har hittills varit stabilare i sin kommunikation. Mindre bra är att de, som FoodMonitor berättat om tidigare, inte inventerat Sveriges beroende av insatsvaror från Kina. Vi vet alltså inte hur det skulle slå mot svensk livsmedelsindustri om leveranskedjorna skulle påverkas.
Livsmedelsverket har i dagsläget inte heller ett riktigt grepp om huruvida 2019-nCoV smittar via livsmedel. Man baserar sina råd på uppgifter från utländska myndigheter. Myndigheten borde lägga lite mer resurser på att reda ut detta bättre.
LÄS OCKSÅ: 2019-nCoV: Livsmedelsverket har inte kartlagt hur beroende Sverige är av insatsvaror från Kina
Det stora problemet i dagsläget är emellertid, som vanligt, den kinesiska diktaturen. Deras agerande var inkompetent redan från början när smittan upptäcktes i staden Wuhan. Sedan har man vidtagit katastrofalt dåliga åtgärder som att avvakta med karantänen av staden för länge, och tysta visselblåsare. Vi ser nu tecken på att drakoniska åtgärder förbereds i takt med att civilbefolkningen i de drabbade områdena tappar tilltron till myndigheterna. Den militära närvaron har ökat. Och tvångsåtgärder mot misstänkt smittade har skruvats upp.
Att organisationer som WHO dagligen prisar Kinas agerande är patetiskt men förståeligt. Man vill inte förvärra en redan dålig situation. Det är uppenbart för de flesta att alla uppgifter från den kinesiska staten, var sig det är smitto-statistik eller annat, ska tas med en nypa salt.
De svenska myndigheter som på något vis berörs av smittan bör omgående skruva upp sin information till allmänheten. Ju mer detaljerad kvalitetssäkrad information desto bättre.
HÅKAN FRISELL
Bilden på 2019-nCoV. Foto: CDC/ Alissa Eckert, MS. Grafik: FoodMonitor.

t20