Kronfågel kommenterar uppgifter från Vitryssland
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Vitryssland vänt sig till svenska myndigheter med uppgifter om antibiotika i kyckling från slakteriet Kronfågel i Valla. Nu ger bolaget sin kommentar.
”Kronfågel behandlar aldrig kyckling med antibiotika i förebyggande syfte. Det är endast sjuka djur som får antibiotika och det är bara företagets veterinär som får ordinera detta. Under 2019 behandlades inga djur med antibiotika. Dessutom gör Livsmedelsverket oberoende kontroller gällande användningen av antibiotika och andra restämnen genom sin gedigna plan, där de genomför slumpmässiga provtagningar på gårdar. Resultatet av dessa kontroller för 2019 visar att inga rester av antibiotika funnits hos kycklingar som kommit till vår produktionsanläggning. Gällande fallet där antibiotika hittats kommer vi att utreda detta då vi som sagt inte har några avvikelser enligt kontrollerna. Man kan dock aldrig utesluta potentiella kontamineringskällor såsom vatten och foder”, skriver Sandra Engstrand kommunikationsspecialist på Kronfågel, i ett mejl till FoodMonitor.
”Vad gäller det ... "
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20