slakt90
39 av 55 slaktsvin hade hack i öronen
En officiell veterinär, OV, upptäckte nyligen en grupp med slaktsvin där en stor andel hade klippta hack i öronen. OV vill nu att länsstyrelsen utreder saken.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20