Malmö stad: Vin & Natur Malmö AB sålde ekologiska viner utan att vara anmälda till kontrollorgan
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20