Fusket med ekologiska viner
LEDARE Det finns vinbolag i Sverige som säljer ekologiska viner utan att vara anmälda till ett kontrollorgan så som lagstiftningen kräver. Tyvärr upptäcks tilltaget i regel bara av kommuner som har kunskap och intresse av att kontrollera vinbranschen. Så mörkertalet är sannolikt högt. Det behövs en bredare approach.
När den här typen av tilltag upptäcks av kommunerna så ska de skicka ett meddelande till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har då att avgöra om sanktionsavgift ska utkrävas. Men det görs långt ifrån alltid av kommunerna.
Vinbolag som har sitt säte utanför storstäderna nog kan känna sig lugna. Men vinbolag i Göteborg och Malmö som inte följder den aktuella lagstiftingen har anledning att känna oro.
Det är framför allt sedan hösten år 2018 som intresset från kontrollmyndigheterna i dessa städer tycks ha ökat. Det kan vi bland annat se på de fall som anlänt Livsmedelsverket.
LÄS OCKSÅ: Malmö stad: Vin & Natur Malmö AB sålde ekologiska viner utan att vara anmälda till kontrollorgan
LÄS OCKSÅ: Vinimportör förbjuds att sälja livsmedel som ekologiska
LÄS OCKSÅ: Nytt fall med vinbolag i Göteborg som förbjuds att sälja viner som ekologiska
LÄS OCKSÅ: Vinmäklare i Göteborg förbjuds att sälja livsmedel som ekologiska
LÄS OCKSÅ: Vinbolag förbjuds att sälja livsmedel som ekologiska
Det är bra att Göteborg och Malmö är på hugget men det räcker inte. Alla kommuner måste vara med på banan. Annars blir det en ojämn spelplan och lagöverträdelserna fortsätter sannolikt.
Livsmedelsverket gör nog de informationsinsatser de kan. Kanske borde dessa skruvas upp något. Samtidigt ligger huvudansvaret på vinföretagen.
Det är inte bra för förtroendet för den ekologiska märkningen av vin att vinföretag inte följer lagstiftningen. Kanske även den ansvariga ministern borde intressera sig för frågan?
p5HÅKAN FRISELL
Bilden: Flaskorna på bilden har inte nödvändigvis något med artikeln att göra. Foto: FoodMonitor.
FoodMonitor.se görs av frilansjournalister – stöd oss genom att prenumerera på FoodMonitor Plus

t20