MSBIMG_0194
MSB beviljar Livsmedelsverket drygt 21 miljoner kronor för 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i dagarna beslutat att utbetala högst 21 448 224 kronor i anslag till Livsmedelsverket för användning under innevarande år. Det handlar om finansiering av ett antal viktiga projekt om bland annat dricksvattenkemikalier och klimatanpassning och övningar inför väpnat angrepp. FoodMonitor har listan.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: FoodMonitor.

t20