Öppna dörrar misstänks ha orsakat hög dödlighet i transport till kycklingslakteri
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20