slakt38
Fem gödselförorenade ungtjurar på Närkes Slakteri i Gällersta AB
Fem gödselförorenade ungtjurar levererades till slakteriet Närkes Slakteri i Gällersta AB i Örebro tidigare denna månad. Två av dem hade gödselpansar. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: två av de aktuella ungtjurarna. Foto: Livsmedelsverket.

t20