KLS Ugglarps i Kalmar har inlett internutredning efter klämolycka
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20