Helsingborgs stad hjälper företag under Coronakrisen
Helsingborgs stad meddelar att man vidtar åtgärder som ska dämpa effekten av Coronaviruset på det lokala näringslivet. Det handlar bland annat om att stärka företagens likviditet.
– Coronaviruset skapar stor oro i samhället, vilket gör att många lokala företag har det riktigt tufft. Därför vidtar vi nu ett antal initiala åtgärder som syftar till att underlätta för dem. Genom detta stödpaket bidrar vi med stöd, men vi räknar också med att staten fortsätter att vidta åtgärder och hoppas även att andra aktörer ser över vad de kan göra för att bidra. Alla vi som bor i Helsingborg kan bidra genom att äta, handla, och stötta, de lokala företagen under krisen. Om vi alla hjälps åt kan vi ta oss igenom krisen med fortsatt livskraftiga lokala företag, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsen ordförande i Helsingborgs stad, enligt ett pressmeddelande.
Helsingborg vidtar nu bland annat dessa åtgärder:
”Staden avstår från sådan tillsyn och kontroll som inte är kritisk”
”För verksamheter med uteservering kan man ställa i ordning sina uteserveringar redan nu. Fakturan skickas ut först efter juli 2020”
”Om företag önskar att få tidsfrist, pausa, eller avbryta, tillståndsprocesser, kan man kontakta sin handläggare”
”Det erbjuds möjlighet att skjuta på avgifter/fakturor om kunden begär anstånd”
”Öresundskraft förlänger betalningstiden för småföretag med energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme, och fjärrkyla”
”Helsingborgs stads målsättning är att halvera betalningsfristen till sina leverantörer”
”Två timmars gratis parkering på lördagar när man använder någon av stadens parkeringsappar”
/FoodMonitor

t20