j33
OV: Felaktigt transporterade djur
Tidigare denna månad upptäckte två officiella veterinärer OV, två nötkreatur som skadats under transport till slakt. Uppgifter om leverantör, transportör, och slakteri, har sekretessbelagts av Länsstyrelsen Jönköping.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20