gris72
10 slaktsvin med svansskador
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors 10 slaktsvin som hade svansskador. En del hade rinnande sekret. Ett svin hade en svans som smält ner delvis av nekros.
”Vid besiktning före slakt den 5 maj 2020 klockan 12:55 observerades att 10 stycken slaktsvin hade svansskador i olika form. Slaktsvinen ankom till slakteriet bland totalt 104 stycken slaktsvin från samma besättning. En del av de 10 slaktsvinen hade avläkta svanskador med korta svansar, och en del hade svansskador med rinnande sekret. Svansskadan hos ett slaktsvin var i form av öppet inflammerat sår. Det kunde ses nekrotiska vävnader på såret och nekrosen smälte en del av svansen Svansskadorna har inte uppkommit akut utan pågått under en tid … ”, skriver OV i en anmälan till Länsstyrelsen Östergötland.
”Min bedömning är att anläggningen (alltså den aktuella grisbonden /red) har ett pågående svansbitningsproblem."
Länsstyrelsen har sekretessbelagt uppgifter om grisbonden.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Slaktsvin med svans som smält bort av nekros upptäckt på KLS Ugglarps AB
Bilden: ett av de aktuella slaktsvinen. Foto: Livsmedelsverket.

t20