gris98
Tre transportskadade slaktsvin
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på ett slakteri tre slaktsvin som hade färska skador. Uppgifter om leverantör, transportör, och slakteri, har sekretessbelagts.
”Vid besiktning före slakt den 26 maj 2020 klockan 10:30 observerades 3 stycken slaktsvin med olika skador. Slaktsvinen ankom med 4 stycken suggor från samma besättning och levererades av … (sekretessbelagt av länsstyrelsen) till slakteriet. Ett av slaktsvinen hade ett skärsår cirka 5 centimeter i längden från det högra ögat och neråt. Skärsåret var färskt och cirka 2 centimeter djupt. Det kunde ses att slaktsvinet var stressat av smärta. De andra två slaktsvinen hade färska rivsår på kroppen”, skriver OV i en anmälan till Länsstyrelsen Jönköping.
gris93
"Enligt chaufförens uppgifter inlastades slaktsvinen skadefria i separat fack i transportbilen. Men suggorna hoppade över grinden mellan facken och skadade slaktsvinen under transporttiden", skriver OV.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20