slakt83
Livsmedelsverket släpper videoklipp på foster från högdräktig ko – sekretessbelägger uppgift om djurbonden
FoodMonitor har den senaste tiden begärt att få ta del av videoklipp som tagits på slakterier av Livsmedelsverket. Myndigheten sekretessbelägger allt som man anser kan skada de inblandade bolagen och man har nekat utlämnandet av flera klipp. Men vissa klipp tycker man kan lämnas ut. En visar en högdräktig ko år 2015 som dokumenterades av en officiell veterinär, OV, på slakteriet Dalsjöfors Kött AB i Dalsjöfors som numer ägs av köttbolaget KLS Ugglarps AB i Hörby.
”Underrättelsen avser en högdräktig ko. Djurskyddsbedömningen faller inom kategorin avvikelse enligt Jordbruksverkets vägledning för kontrollmyndigheter. Vid köttbesiktning den 21 december 2015 klockan 09:00 påträffades en högdräktig ko. Kon hade transporterats under söndagen med andra nötkreatur från samma leverantör. Fostret längd över 85 centimeter från hjässa till svansrot. Framtänderna var genombrutna. Päls var väl utvecklad. Enligt ovanstående uppgifter talar fostrets längd, behåring, frambrutna framtänder, och placentomens storlek, för att det är mindre än 28 dygn till beräknad förlossning. Min bedömning är att detta är en avvikelse, och att kon har utsatts för onödigt lidande genom fysiska påfrestningar och stress”, skriver OV i en anmälan.
Trots att händelsen inträffade för cirka fyra och ett halvt år sedan så har Livsmedelsverket sekretessbelagt uppgifter om den aktuella djurbonden.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20