Ytterligare en ostucken slaktkyckling på Atria
Enligt en officiell veterinär, OV, upptäcktes förra månaden ytterligare en ostucken slaktkyckling på slakteriet Atria Sverige AB i Sölvesborg. Det finns en risk att ostuckna slaktkycklingar är vid medvetande under slakt. Både Länsstyrelsen Blekinge och Livsmedelsverket har maskerat handlingar i ärendet – men på olika sätt. Det gör att vi nu kan pussla ihop vad som hänt.
Livsmedelsverkets maskering av handlingen:
Atria21
Länsstyrelsens maskering av samma handling:
Atria20
Ostuckna slaktkycklingar ska enligt OV alltså ha påträffats vid upprepade tillfällen på Atria Sverige AB:s anläggning i Sölvesborg.
UPPDATERAD
Kommentar från Atria:
”För Atria kommer djuromsorgen alltid i första hand och vi har högt ställda krav och väl utarbetade rutiner för slakt. Trots det inträffade tyvärr tre fall av ostuckna slaktkycklingar under sommaren. Detta har Livsmedelsverkets veterinär rapporterat in. På Atria har vi kartlagt hur detta kunnat inträffa och vi vidtog omgående flera åtgärder för att säkerställa en ännu bättre avlivningskontroll framöver”, skriver Malin Westling, kommunikationschef på Atria Sweden, i ett mejl till FoodMonitor.
/FoodMonitor

t20