Arbetare på HKScan Sweden AB i Kristianstad skadad
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20