LRF: Sverige har stått pall för covid-19
Organisationen Lantbrukarnas Riksförbund. LRF, meddelar att Sveriges bönder och lantbruk har stått pall under covid-19-pandemin. Detta enligt branschindex för hela det gröna näringslivet, menar man.
– Slutsatsen är att de gröna näringarna har fortsatt att producera i princip som vanligt. Lantbrukare är vana vid att hantera kriser som torka, smittspridning och sjukdomar. Det har de haft stor nytta av för att snabbt lösa nya problem som haltande logistikkedjor och brist på säsongsarbetskraft, säger Anna-Karin Hatt, vd för LRF, enligt ett pressmeddelande.
Enligt LRF forsätter efterfrågan på svenska varor att öka.
– Jag hoppas att restauranger ska börja köpa in inhemskt livsmedel i högre utsträckning. Även inom den offentliga sektorn finns det en stor potential, eftersom skolor och äldrevård är stora inköpare. Vi har goda förutsättningar att öka produktionen av svenskt kött och grönsaker om efterfrågan fortsätter att öka, säger Anna Karin Hatt, enligt pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20