Doktorsavhandling: varmare och brunare vatten ger mindre fisk
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, meddelar att fiskars kroppstillväxt kan påverkas på flera sätt när vattnet de lever i blir varmare och brunare. Enligt myndigheten har temperaturen en direkt inverkan på hastigheten i många biologiska förlopp. Resultat om detta finns i en doktorsavhandling som forskaren Renee van Dorst på SLU i dagarna försvarat.
– Min forskning visar att både uppvärmning och brunifiering av sjöar sannolikt kommer att leda till att produktionen av fiskbiomassa minskar. Uppvärmningen kommer sannolikt att bidra genom att orsaka en förskjutning mot mindre och yngre individer. Brunare vatten å sin sida kommer sannolikt att bidra genom att minska fiskens kroppstillväxt, säger Renee van Dorst, enligt ett pressmeddelande.
”I sin avhandling drar Renee van Dorst slutsatsen att fortsatta klimatförändringar, med den uppvärmning och brunfärgning av vatten som följder i dess spår, kommer att påverka fisk negativt på både individ- och populationsnivå, men att svaren varierar med storlek, kön och art. Hon menar också att uppvärmningens och brunifieringens inverkan på fiskbestånd sannolikt även kommer att påverka samspelet med konkurrenter, byten och rovdjur, och därmed hela sjöekosystem”; skriver SLU i pressmeddelandet.
/FoodMonitor
Fakta:
Den aktuella doktorsavhandlingen, “Warmer and browner waters: fish responses vary with size, sex, and species”, finns att tillgå på SLU.

t20