slaktsvin29
Halt slaktsvin med en öppen sårskada och bölder på bakbenet på KLS Ugglarps
Förra månaden upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors ett slaktsvin som hade ett skadat ben. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om grisbonden.
”Under besiktningen före slakt den 21 augusti 2020 klockan 06:30 observerades ett djur som inte kunde stödja helt på vänster bakbenet. När Officiella Veterinären undersökte grisen hade konstaterats att den hade en hälta av drygt grad 3 på en 5-gradig skala, där 5 innebär blockhälta. På vänster bakben var hasleden och knäleden svullen, det fanns ett öppet sår som var cirka 3-4 centimeter i diameter, såret var torr men inte avläkt, samt där fanns ett flertal spridda bölder på vänstra sidan av bärben med en böld. Min bedömning är att dessa skador har uppkommit hos primärproducenten (minst 2 veckors gamla) och att leverantören har brustit i tillsyn av djuret. Det är smärtsamt att ha ett öppet sår. Såret kan dessutom agera som inkörsport för bakterier och därigenom finns risk för en infektionsspridning i hela kroppen. Och där med det sågs att djuren inte kunde stödja permanent på bakbenen vilket tyder med hög sannolikhet på att djuren hade ont. Under samma besiktning var ytterligare 2 stycken slaktsvin med lindriga ledinflammation i bakbenen. De här djuren inkom från samma besättning”, skriver OV i en rapport.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20